مشمولین 3

قابل توجه كليه دانشجويان پسر جديد الورود

(اعم از دارندگان كارت معافيت يا پايان خدمت و ...  )

زمان مراجعه به امور مشمولين:  از تاريخ 94/06/24  تا  93/07/10

كليه داوطلبان پسر جديد الورود بايد نسبت به تعيين وضعيت نظام وظيفه خود اقدام نمايند؛ بديهي است كساني كه نسبت به تعيين وضعيت نظام وظيفه خود اقدام نكنند ثبت نامشان كامل نبوده و به عنوان دانشجو شناخته نمي شوند و از ادامه تحصيلشان ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

داوطلبان ورودي مهرماه بايد يكي از مدارك ذيل را حداكثر تا تاريخ 93/07/20 به اداره امور مشمولين دانشگاه واقع در (اراك  خيابان شهيد بهشتي (عباس آباد) ميدان شريعتي - پرديس مركزي دانشگاه اراك- ساختمان مديريت –  اداره امور مشمولين(طبقه دوم  اتاق شماره 1) ارائه نمايند.

 

1- داوطلبان مشمول (كه تا كنون از معافيت تحصيلي استفاده مي كرده اند) نيز مدارک ذيل را ارائه نمايند.

الف- کپي مدرک تحصيلي (پيش دانشگاهي)

ب- کپي کارت ملي يا شناسنامه

ج- برگه مربوط به آخرين وضعيت نظام وظيفه (داوطلباني كه امسال فارغ التحصيل شده اند نيازي به اين مورد ندارند. تنها داوطلباني كه بيش از يك سال از فارغ التحصيلي شان مي گذرد بايد اين مدرك را ارائه نمايند.)(ابطال معافیت تحصیلی دوره کاردانی)

د-  يک قطعه عکس4*3

            تذكر : داوطلباني انصرافي، بايد نامه انصراف و ابطال معافيت تحصيلي دانشگاه قبلي خود 

2-كارت پايان خدمت (اصل و كپي كارت)

3- كارت معافيت (اصل و كپي كارت)

4- گواهي موقت پايان خدمت (اصل گواهي و كپي آن)

5- گواهي موافقت با معافيت در زمان اعتبار آن (اصل نامه)

6- كاركنان متعهد خدمت در ارگانهاي مختلف بايد گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام سازمان را ارائه دهند.

7- داوطلباني كه در حين سربازي قبول شده اند بايد با در دست داشتن گواهي اشتغال به خدمت خود به امور مشمولين مراجعه كنند و نامه قبولي در دانشگاه جهت ترخيص از خدمت  دريافت نمايند و پس از ترخيص از خدمت نيز همانند ساير مشمولين اقدام نمايند تا برايشان درخواست معافيت تحصيلي گردد.

 

تذكرات:

سربازان داراي غيبت نمي توانند در دانشگاه ثبت نام كنند و معافيت تحصيلي برايشان صادر نمي شود.

دانشجوياني كه قبلاً در يك مقطع (مثلاً كارشناسي) فارغ التحصيل شده اند ديگر نمي توانند از معافيت تحصيلي مجدد استفاده كنند.

دانشجويان اخراجي تا پايان خدمت يا اخذ معافيت دائم، از نظر وظيفه عمومي مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.

ترخيص سربازان جهت تحصيل در مقطع كارداني مجاز نمي باشد.

تحصيل همزمان با انجام خدمت سربازي در هيچ يك از مقاطع تحصيلي مجاز نبوده و براي اينگونه داوطلبان معافيت تحصيلي صادر نخواهد شد.

در صورتي كه دانشجو قبل از ثبت نام در دانشگاه در مراحل رسيدگي به معافيت پزشكي قرار داشته باشند ادامه رسيدگي به درخواست معافيت پزشكي وي بلامانع است.

دانلود فرم معافيت تحصيلي لطفا تايپ و تحويل پليس+10 شود

ارتباط با معاونت

 

 ارتباط با معاون آموزشي و تحصيلات

تكميلي آقاي دكترمحمدسليمان نژاد
استاد تمام شيمي فيزيك

 

تماس باما

آموزش کل

             آموزش کل

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر تحصیلات تکمیلی

دفتر استعداد های درخشان

آمار بازدیدکنندگان

1
80
432822