نرخ اجاره بهای خوابگاه

اطلاعیه نر خ اجاره بهای خوابگاههای دولتی
 
 
نرخ اجاره بهای خوابگاههای دولتی مصوب صندوق رفاه دانشجویان در نیمسال اول 95 -94
 
اتاقهای3و4 نفره
اتاقهای5و6 نفره
1،633،932(ریال)
1،429،691(ریال)
 
پرداخت فیش اجاره بهای خوابگاه قبل از اسکان الزامی است.

 

نر خ اجاره بهای خوابگاه خصوصی

 

 

نرخ اجاره بهای خوابگاه های خصوصی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 95-94  به مبلغ 000/800/4 ریال چهار میلیون و هشتصد هزار ریال و  مبلغ شارژ اینترنت 000/200  ریال دویست هزارهزار ریال تعیین شد.

ارتباط با معاونت

 

 ارتباط با معاون آموزشي و تحصيلات

تكميلي آقاي دكترمحمدسليمان نژاد
استاد تمام شيمي فيزيك

 

تماس باما

آموزش کل

             آموزش کل

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر تحصیلات تکمیلی

دفتر استعداد های درخشان

آمار بازدیدکنندگان

1
74
432816