برنامه كلاسي ورودي هاي نيمسال اول 95-1394

برنامه كلاسي ورودي هاي نيمسال اول 95-1394

 

 

v     دانشكده علوم انساني: تاريخ (دانلود فايل)- علوم تربيتي تكنولوژي آموزشي (دانلود فايل)- روانشناسي (دانلود فايل)- مترجمي زبان انگليسي(دانلود فايل)-  زبان وادبيات عربي (دانلود فايل)- زبان وادبيات فارسي(دانلود فايل) الهيات و معارف اسلامي (دانلود فايل)

 

v     دانشكده علوم پايه : رياضيات و كاربردها (دانلود فايل)- زيست شناسي علوم گياهي (دانلود فايل)- شيمي كاربردي (دانلود فايل)-  فيزيك(دانلود فايل )-  فيزيك مهندسي (دانلود فايل)

 

v     دانشكده فني ومهندسي: مهندسي كامپيوتر نرم افزار (دانلود فايل)- مهندسي شيمي(دانلود فايل)-مهندسي عمران (دانلود فايل) - مهندسي برق (دانلود فايل)-مهندسي مواد متالوژي صنعتي پسران(دانلود فايل)- مهندسي مواد متالوژي صنعتي دختران(دانلود فايل)- مهندسي مكانيك ساخت و توليد(دانلود فايل) مهندسي مكانيك (دانلود فايل) - مهندسي صنايع (دانلود فايل)

 

v     دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي: مهندسي كشاورزي علوم دامي (دانلود فايل)- مهندسي مكانيك بيوسيستم (دانلود فايل)- مهندسي منابع طبيعي محيط زيست (دانلود فايل) -  مهندسي كشاورزي علوم باغباني (دانلود فايل) -  علوم و مهندسي آب (دانلود فايل)- كارداني گياهان دارويي و معطر (دانلود فايل)

 

ارتباط با معاونت

 

 ارتباط با معاون آموزشي و تحصيلات

تكميلي آقاي دكترمحمدسليمان نژاد
استاد تمام شيمي فيزيك

 

تماس باما

آموزش کل

             آموزش کل

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر تحصیلات تکمیلی

دفتر استعداد های درخشان

آمار بازدیدکنندگان

1
78
432820